کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتصاب کارگران مک دونالد علیه خشونت جنسی در محیط کار

شمار زیادی از کارگران فست فود زنجیره ایی “مک دونالد” در آمریکا روز پنجشنبه ششم آبان ماه در اعتراض به نادیده گرفته شدن پرونده‌های تجاوز و آزارِ جنسی در محیط کار دست از کار کشیدند.

یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات اظهار داشت که هدف از این تظاهرات درخواست واکنش جدی از کارفرما جهت تعرض و پیشنهادات نامناسب برای برقراری رابطه جنسی در محل کار است. هزاران نفر از  کارگر مک دونالد و حمایت کنندگانشان در این تظاهرات شرکت کرده و پلاکاردهایی به دست گرفتند که بخشی از تجربه شخصی‌شان روی آن نوشته شده بود. یکی از معترضان می گوید، زنان هم در خانه و هم در محیط کار  استثمار میشوند و افزون بر آن ؛ بدن آنان در معرض انواع تعرضات و کنترلهای جنسیتی است.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah