کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شهرداری شاهین دژ

کارگران شهرداری شاهین دژ واقع در استان آذربایجان غربی، روز دوشنبه 23 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوقهای عقب افتاده خود اعتصاب کردند.

کارگران که از روز یکشنبه هفته جاری دست به اعتصاب زدها ند، در وضعیت بسیار سخت معیشتی به‌سر می‌برند. آنها می‌گویند،  در این مدت با وعده وعید مدیران شهرداری به کار ادامه دادند. اما اکنون دیگر پولی در بساط ندارند که نان خالی را هم تامین کنند. یکی از کارگران در این خصوص میگوید، دیرکرد در پرداخت دستمزد، استثمار دوچندان کارگران است. از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار می‌کنند. از سوی دیگر با دیرکرد در پرداخت، ارزش آن کمتر می‌شود. در واقع دستمزدی کمتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت می‌شود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در ایران

komalah

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

روند افزایشی ابتلا به تب کریمه کنگو در ایران

komalah

حمله سایبری به سیستم‌های صنعت فولاد کشور

komalah

وضعیت بحرانی هوا در استان کرمانشاه

komalah

اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

komalah