کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شهرداری شاهین دژ

کارگران شهرداری شاهین دژ واقع در استان آذربایجان غربی، روز دوشنبه 23 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوقهای عقب افتاده خود اعتصاب کردند.

کارگران که از روز یکشنبه هفته جاری دست به اعتصاب زدها ند، در وضعیت بسیار سخت معیشتی به‌سر می‌برند. آنها می‌گویند،  در این مدت با وعده وعید مدیران شهرداری به کار ادامه دادند. اما اکنون دیگر پولی در بساط ندارند که نان خالی را هم تامین کنند. یکی از کارگران در این خصوص میگوید، دیرکرد در پرداخت دستمزد، استثمار دوچندان کارگران است. از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار می‌کنند. از سوی دیگر با دیرکرد در پرداخت، ارزش آن کمتر می‌شود. در واقع دستمزدی کمتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت می‌شود.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-