کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، شماری از کارگران شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان دست به اعتصاب زده و با تجمع جاده‌های دسترسی به این شرکت را بستند.

بنابر گزارشها، کارگران در اعتراض به وضعیت مدیریت پتروشیمی مسجدسلیمان و عدم دریافت معوقات مزدی خود دست به این اعتصاب زده اند. آنها خواهان رسیدگی نهادهای مربوطه به مشکلات و خواسته هایشان شدند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah