کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتصاب کارگران ذوب آهن اردبیل

کارگران ذوب آهن اردبیل روز پنجشنبه ششم آبان ماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیدند.

بنا به گفته کارگران، پرداخت نشدن حقوق در زمان مشخص، پایین بودن حقوق، مشکلات بیمه‌ای و درخواست بازنشستگی در موعد مقرر، از جمله مشکلاتی است که نسبت به آن اعتراض داشته و خواهان رسیدگی مسئولان به این موضوعات هستند. این کارگران که تعداد آنها بیش از 250 نفر می باشد همچنین خواستار پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود و پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی می باشند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah