کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران بخش سوخت فرانسه

در پی تداوم اعتصاب کارگران بخش سوخت فرانسه، دولت تهدید به استفاده از زور علیه اعتصاب کنندگان کرده است.

دولت فرانسه اعلام کرد: با افزایش تنش‌های اجتماعی، در مسیر برخورد با اتحادیه‌های تندروی اعتصابی کارگری مانند “ث ژ ت” قرار خواهد گرفت. برای شروع سهمیه‌بندی سوخت در فرانسه به برخی از کارکنان سوخت برای مقابله با اعتصاب پالایشگاه‌ها دستور بازگشت از سوی دولت داده شده و تهدید به اخراج یا جریمه نیز صورت گرفته است.  درهمین حال نخست وزیر فرانسه، اعلام کرد که دولت آماده است تا با استفاده از زور نظامی به کارکنان انبارهای بنزین و پمپ بنزین‌ها و خطوط انتقال سوخت -که توسط اکسون اداره می‌شود- بازگشت به کار را تحمیل کنند.  گفته می‌شود، در صورتی که مذاکرات دستمزد راه حلی به دست نیاورد، اقدامات مشابهی در سایت‌های سوخت و بنزین و گازوئیل توتال امکان‌پذیر است.