کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان مخابرات ایلام

کارکنان مخابرات ایلام روز سه شنبه 14 تیر ماه برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن هزینه‌های بهره‌وری و کاهش حق جذب اعتصاب کردند.

پیش‌تر در خردادماه سال جاری این کارکنان در اعتراض به افزایش ناچیز ۱۰ درصدی حقوق دست به اعتصاب زده بودند. . با وجود وعده افزایش حقوق ۵۷ درصدی، اما دولت رئیسی از انجام این وعده خودداری کرده و فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر پرداخت نشدن هزینه‌های بهره‌وری و کاهش حق جذب، این کارکنان نسبت به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود نیز اعتراض دارند. آنها معتقدند، بهانه کمبود منابع مالی و بی‌پولی از سوی مخابرات بهانه‌ای بیش نیست. چرا هیچگاه حقوق و مطالبات مدیران و نجومی بگیران این سازمان عقب نمی‌افتد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah