کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتصاب و تجمع کارگران شرکتی مخابرات گیلان

کارگران شرکتی مخابرات گیلان روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه  دست از کار کشیده و با برپایی تجمعی خواهان بازگشت همکاران اخراجی به کار و مشخص شدن وضعیت استخدامی خود شدند.

این کارگران از روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه تاکنون دست به اعتصاب زده  و در محوطه این شرکت تجمع کرده اند. کارگران شرکتی مخابرات گیلان از سال گذشته به قراردادهای کارگری اعتراض داشته‌اند. ۷۰۰تن از این کارگران از دی‌ماه ۱۴۰۰ از امضای قرارداد تحمیلی امتناع کرده و آن را مغایر حقوق خود می‌دانند. آنها همچنین نسبت به اجرا نشدن صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند. به گفته کارگران،شرکت مخابرات با اجرای ناقص این طرح باعث ضایع شدن حقوق کارگران شده است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-