کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری تبریز

روز دوشنبه 22 دیماه جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری تبریز برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در ساختمان شورای شهر دست به تجمع زدند.

معترضان شامل، کارگران، نگهبانان و مامور سرویس های بهداشتی فضای سبز مناطق مختلف شهرداری تبریز با برپایی این تجمع و سردادن شعارهایی خواستار پرداخت 5 تا 6 ماه دستمزد معوقه، پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و تامین امکانات پیشگیری از کرونا از جمله دستکش و ماسک شدند.