کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض سراسری کارگران در یونان

روز چهارشنبه 5 آذر ماه کارگران شهرهای مختلف یونان علیه تهاجم دولت به شرایط کار و حقوق  کارگران و همچنین  علیه حزب حاکم «دموکراسی جدید» که یک حزب محافظه کار و راستگراست، دست به اعتراض زدند.

نخست وزیر یونان که از حزب دموکراسی جدید است، می‌خواهد قوانین جدیدی را در حوزه کار وضع کند که به مدیران و کارفرمایان این اجازه را می‌دهد که به کارگران در جهت افزایش ساعات کاری بدون افزایش حقوق، فشار وارد کند.  در لایحه جدید نخست وزیر یونان، محدودیت‌هایی بر حق اعتصاب در نظر گرفته شده است. همچنین کارگران، تلاش‌های دولت فعلی برای جلوگیری از تظاهرات مردم در هفته گذشته در سالگرد خیزش مردم علیه دیکتاتوری نظامی پیشین یونان را محکوم کردند.