کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض جمعی از اهالی موسیقی در تهران

به گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور، روز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، جمعی از اهالی موسیقی در حمایت از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در مقابل خانه موسیقی دست به تجمع زدند.

روز شنبه ۲۳ اردیبهشت، نیروهای حراست دانشگاه تهران پس از ورود به دانشکده هنرهای زیبا این دانشگاه، با جمعی از دانشجویان و اساتید موسیقی درگیر شدند. به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در جریان این درگیری شماری از دانشجویان و اساتید مورد ضرب و شتمِ منجر به جراحت قرار گرفته اند و تعدادی از آلات موسیقی آنها نیز توسط ماموران حراست شکسته شده است. گفتنی است، جمعی از اهالی موسیقی با نگارش بیانیه ای، برخورد خشونت آمیز ماموران حراست دانشگاه تهران با جمعی از دانشجویان و اساتید موسیقی این دانشگاه را محکوم کردند.