کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

اعتراضات ضد نژاد پرستی در آمریکا

روز جمعه 18 مهر ماه هزاران نفر از شهروندان “سنت پل” و “مینیاپولیس”  در ایالت “مینه‌سوتا” در اعتراض به آزادی متهم به قتل جورج فلوید به خیابان آمدند.

به گفته معترضان، هدف از این راهپیمایی اعتراض به آزادی یکی از مأموران پلیس متهم به قتل جورج فلوید، شهروند سیاهپوستی بود که در روز ۲۵ مه در حین بازداشت کشته شد. مأمور پلیس یاد شده روز چهارشنبه با وثیقه یک میلیون دلاری آزاد شد. همچنین برخی از تظاهرکنندگان برای اعتراض به خشونت نژادپرستانه پلیس، تابوت‌های نمادینی را با خود حمل می‌کردند و کیسه‌هایی را هم به شکل جسد درون کفن، روی زمین می‌کشیدند.