کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتراضات سراسری معلمان در مقابل مجلس

جمعی از معلمان سراسر ایران در ادامه مطالبه‌گری خود روز شنبه 8  آبان ماه با رفتن به تهران و برپایی تجمع در مقابل مجلس رژیم خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع کنندگان از شهرهای خوزستان، اصفهان، فارس، تهران، قم، کرمان، سیستان و بلوچستان و … به تهران رفته بودند در این خصوص می گویند، با توجه به طرح لایحه رتبه‌بندی در مجلس و جهت‌گیری مجلس در راستای تصویب طرحی ناقص که در تضاد با منافع فرهنگیان بازنشسته و شاغل است معلمان برای تحقق طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته دست به تجمع و اعتراض زده اند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah