کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

استمرار  تجمع کارگران اخراج شده شهرداری نیشابور

کارگران اخراج شده شهرداری نیشابور روز پنجشنبه 1 اردیبهشت ماه با خواست بازگشت به سرکارهای خود مقابل ساختمان شورای اقدام به برگزاری تجمع کردند.

گفته می‌شود: در شهرداری منطقه دو نیشابور حدود ۹۶ نفر تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار به نام «سبز زیور» از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ فعالیت داشتند که با اتمام قرارداد پیمانکار، این کارگران بیکار شده‌اند. به گفته این کارگران؛ وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که با خروج پیمانکار سابق، شهرداری قرارداد جدیدی را با یک پیمانکار جدید در بخش خدمات به امضاء رسانده و او شروع به کار کرده است.این کارگران همچنین می گویند جدا از بی‌توجهی مدیران شهرداری برای بازگشت به کار کارگران، مسئولان استانی و شهرستانی که مدعی اشتغال هستند تاکنون هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند.