کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت روز کومه له در مریوان

خبرهای رسیده از مریوان حاکی از ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت 26 بهمن روز کومه له در نقاط مختلف این شهر است.

برپایه گزارشات مزبور، دوستداران کومه له در این شهر در شهرک کانی دینار و جوجه سازی مریوان اقدام به شعارنویسی و پخش تراکتهای  با مضمون “زنده باد کومه له”، “گرامی باید روز کومه له” و “زنده باد یاد رفیق فواد مصطفی سلطانی” کردند. گفته می شود نیروهای رژیم با مشاهده این شعارها که بطور گسترده ایی در نقاط مختلف شهر نوشته شده بودند اقدام به پاک کردن آن نمودند.