کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

ادامه تجمعات سراسری معلمان در قم و اراک

روز پنجشنبه ۸ مهرماه ، معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در شهر قم واقع در استان قم و در اراک واقع در استان مرکزی در راستای تجمعات سراسری معلمان و در اعتراض به خودداری مسئولان آموزش و پرورش به درخواست رتبه‌بندی و همسان‌سازی، تجمع اعتراضی کردند.

معلمان معترض در اعتراض به خودداری صدا و سیمای رژیم از پخش اعتراض آنها شعار می‌دادند: «صدا و سیما کجاست، صدای ما بی‌صداست».معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی بر اساس لایحه۸۰ درصد حقوق هیات علمی دانشگاه، برای معلمان شاغل می‌باشند. همچنین خواستار اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و خواسته‌های دیگر خود هستند. در بنرهای معلمان و بازنشستگان آمده بود: «وعده‌های توخالی، ۸۰ درصد پوشالی»، «آموزشیار، مربی، فریب رتبه‌بندی»، «اجرای همسان‌سازی، خواسته بازنشسته».

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-