کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در ایران

روز یکشنبه 5 تیر ماه، بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود ادامه ‌دادند.

وخامت اوضاع معیشتی، عدم اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق و اجرایی نشدن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار از مهمترین دلایل برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان عنوان شده است. قابل یادآوری است در روزهای گذشته اعتراضات گسترده‌ای توسط بازنشستگان در شهرهای مختلف برگزار شد و شماری از بازنشستگان توسط نیروی‌های امنیتی بازداشت شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

komalah

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

komalah

افزایش شمار اعدام زندانیان در زندانهای رژیم

komalah

آغاز اعتصابات سراسری کارمندان رسمی صنعت نفت

komalah

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

komalah

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

komalah