کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در ایران

روز یکشنبه 5 تیر ماه، بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود ادامه ‌دادند.

وخامت اوضاع معیشتی، عدم اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق و اجرایی نشدن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار از مهمترین دلایل برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان عنوان شده است. قابل یادآوری است در روزهای گذشته اعتراضات گسترده‌ای توسط بازنشستگان در شهرهای مختلف برگزار شد و شماری از بازنشستگان توسط نیروی‌های امنیتی بازداشت شدند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-