کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار و تایید محکومیت بیست دانشجو در زنجان

روز سه شنبه 7 شهریورماه،محکومیت دستکم بیست دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان،توسط شورای تجدیدنظر این دانشگاه عینا تایید و ده ها تن دیگر از دانشجویان طی روزهای اخیر به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده اند.

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور،حکم دستکم بیست دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تعلیق و محرومیت از تحصیل،توسط شورای تجدیدنظر عینا تایید شد.این دانشجویان در سال گذشته توسط هیات بدوی به یک تا چهار سال تعلیق از تحصیل و یا محرومیت تحصیلی محکوم شده بودند.گفته می شود،در روزهای گذشته ده ها تن دیگر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده و از آنها تعهد گرفته اند که در صورت شکل گیری مجدد اعتراضات در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی،در تجمعات شرکت نکنند.