کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

آزادی فعال کارگری عثمان اسماعیلی

عصر روز پنجشنبه ششم آبانماه  فعال کارگری اهل شهرستان سقز “عثمان اسماعیلی” با تودیع قرار وثیقه پنجاه میلیونی موقتاً از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

عثمان اسماعیلی روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه توسط ده تن از نیروهای لباس شخصی بدون ارائه‌ حکم قضایی در مقابل منزل مسکونی خود در سقز بازداشت و پس از آن به شعبه دوم بازپرسی شهرستان سقز منتقل شد. وی یک روز بعد، پس از تفهیم اتهام، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج و روز دوشنبه ۳ آبان‌ماه، به زندان سنندج منتقل گردید.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah