کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

آزادی دو فعال کارگری در سنندج

بنابه گزارش دریافتی، طی چند روز اخیر دو فعال کارگری محبوس در زندان مرکزی سنندج به نام های ” اسحاق روحی” و “زانیار دباغیان” از زندان آزاد شدند.

زانیار دباغیان فعال کارگری روز یکشنبه 9 آذر ماه بعد از تحمل دو سال حبس از زندان پروژه سنندج واقع در انتهای خیابان پادگان از زندان آزاد شد. گفتنی است این فعال کارگری مورد استقبال شماری از کارگران شهرکهای صنعتی و کارگران شرکتی که خود در آن کار می کرد، قرار گرفت. همچنین  اسحاق روحی کارگر ساختمانی که در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۸ توسط مامورین وزارت اطلاعات سنندج دستگیر و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود با سپری کردن دوران محکومیتش از زندان آزاد گردید. گفتی است نامبرده در سال 98 بعداز مدت 32 روز بازداشت بطور موقت و با وثیقه یکصدمیلیون تومانی آزاد گردید ولی در اواخر مرداد همان سال توسط دادگاه سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.