لاپه‌ڕه‌ی سه‌ره‌کی | وتار | هه‌ڵه‌بجه‌،تاوانێک به تەوێڵی دەسەڵاتدارانەوه ؟ #

هه‌ڵه‌بجه‌،تاوانێک به تەوێڵی دەسەڵاتدارانەوه ؟ #

گۆڕینی قه‌باره‌ی نوسین: Decrease font Enlarge font
هه‌ڵه‌بجه‌،تاوانێک به تەوێڵی دەسەڵاتدارانەوه ؟ #

   ٢٦ ساڵ لهوهپێش، له  رۆژكانی ١٦و ١٧ مارسی ١٩٩٨دا، رق و قینی ئهژدیهای حكومهتی بهعس و دیكتاتۆره خوێن رێژهكهی ڕژا به سەر خەلکی بێتاوانی هەڵەبجه  و له چەند چرکه ساتدا ٥ هەزار مروڤی به تاوانی ژارخوارد و بێ بەش لە ژیان و به هەزاران مروڤی دیکەیان له گەڵ سروشتی ئەو ناوچەیە ژاراوی کرد.کارەساتێک که تا ئێستایش و پاش ٢٦سال هێشتا ئاسەوار و دیاردەکانی بۆ مرۆڤ و ژینگه ماوەتەوە.

ئەگەر چی لە ماوەیەک لەوه پێشەوه جم و جووله سربازیەکان دەستیان پێکردبوو،بەڵام له رۆژی ١٦ مارسی ٨٨ زاینی دوو حكومهتی بهعس عيراق و كؤمارى ئیسلامی ئيران له درێژهی شهڕی كۆنهپهرهستانهی خۆیاندا ههڵهبجهیان كرد به گۆڕهپانی ئهو شهڕه و ئەو تاوانه بێڕەحمەیان تێدا ئەنجامدا. كێ بێ وێنهی عومهر خاوهر له بیر بكات كه بۆ پاراستنی كۆرپهكهی، خۆی بهسهردا کێشاوه؟ كێ بێ وێنهی ئهو منداڵهی له پێش چاو نهبێت كه له كاتی كایه و گهمه به چەند چركه كۆتایی به دنیای منداڵیی دێت و سهراپای تهرمی بێ گیانی پرسیاری بۆچی، بۆچی، لێ دهبارێ ؟

دۆا رۆژهكانی مانگی رهشهمه و نزیك بوونهوی لههاری ٨٨ بوو. شهڕی كۆنهپهرهستانهی ئێران و عێراق ٨ ساڵی رهبهق درێژهی كێشابوو. به سهدان ههزار مرۆڤ لهم شهڕه بێ ئاكام و كۆنهپهرهستانهدا كوژراو بریندار و ملیۆنها كهس ئاواره و دهربهدهر بوون. دهسهڵاتدارانی شهڕخواز له بهغدا و تاران خوێن تێری نهكردبوون. ئهژدیهای شهڕ ههروا له بهرهكانی كاولكاری و ماڵوێرانیدا جهستهی ئینسانهكانی ههڵدهلووشی. ناڕهزایهتی دهرههق بهو شهڕه له ئاستی ناوخۆ و دهرهكی رۆژ به رۆژ پهرهی دهستاندن. ههوڵهكان له ئاستی نێونهتهوهیی و دیپلۆماسیدا بۆ كۆتایی شهڕ چڕتر ببونهوه. ماندوویهتی به جهستهی زامداری سهربازانی شهكهت له شهڕ له ههردوو لا رۆژ به رۆژ زیاتر پهرهی دهستاند. ناسیۆناڵیزمی رهگهز پهرهستی عهرهب و فارس به پاڵپشتی ئایینی سوننه و شیعه شاخیان له شاخی یهك ئاڵاندبوو و شكست و سهر كهوتنی ههركامهیان له بهرهكانی شهڕ، ئهوی دیكهی هار و دڕندهتر دهكرد و تاوان و جهنایهتی گهورهتریان ئهنجام دهدا. ههر چهند به كردهوه له بهرهكانی شهڕدا بۆن بهست دروست ببوو، بهڵام تاوانبارانی شهڕ حازر به كۆتایی هێنان به كوشتاری ئینسانهكان نهبوون. نه خومهینی و دارودهستهكهی توانی به وتهی خۆیان "رێگای قودس له

  • ناردنی هه‌واڵ به‌ ئیمێل ناردنی هه‌واڵ به‌ ئیمێل
  • چاپكردنی هه‌واڵ چاپكردنی هه‌واڵ
  • ته‌نها به تێکست ته‌نها به تێکست

Tagged as:

هیچ چاوگێک بۆ ئه‌م هه‌واڵه دیارینه‌کراوه

هه‌ڵسه‌نگاندنی هه‌واڵ

0