صفحه اصلی | سخن روز | صف عظیم کار و زحمت، برای رهایی، به جنجال انتخابات مهندسی شده نیازی ندارد

صف عظیم کار و زحمت، برای رهایی، به جنجال انتخابات مهندسی شده نیازی ندارد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
صف عظیم کار و زحمت، برای رهایی، به جنجال انتخابات مهندسی شده نیازی ندارد

خامنه ای در سخنراني اخيرش در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان، بار دیگر از"اقتصاد مقاومتی" سخن گفت و خواستار اجرای عملی آن شد . بە نظر میرسد کە او از اجرائی نشدن این سیاست در اقتصاد، کە چیزی جز گرایش بە اقتصاد دولتی یا در نوع جمهوری اسلامی آن همان اقتصاد پادگانی نیست، گلە مند بود و مستقیما دولت روحانی را خطاب قرار داد . خامنەای گفت: "اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم" . او در در ادامه گفت: " به رئیس جمهور محترم هم گفته ام که بیان شاخص های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد." او با تأکید بر اینکه راههایی برای اثرگذاری عینی در زندگی مردم وجود دارد، افزود: "شکایات مردم و دیدگاههای صاحبنظران به‌دست ما می رسد و باید به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم تأثیر آن را در زندگی خود، کاملاً احساس کنند اما اکنون، اینگونه نیست." بە این ترتیب خامنەای اولا ،دولت روحانی را در اجرایی نکردن همە کارهای ضروری در زمینە اقتصاد مقاومتی مقصر دانست ، ثانیا با ایجاد تردید و دودلی در ارائە آمارهای دولتی، دولت روحانی را مسبب شرایط فلاکتبار زندگی مردم معرفی کرد.
اگرچه سیاست های کلی سپاه و جناح حاکم در ارتباط با انتخابات آتی هنوز روشن نشده است، اما با توجە بە نزدیک شدن موعد انتخابات، صف بندی های جدید جناح های درون حاکمیت برای گرم کردن تنور انتخابات و سهم بری از قدرت،در حال شکل گیری است. سخنان خامنەای را هم باید در همین چار جوب دید . ایراد چنین سخنانی دست وی را در طرح ریزی سیاستهای کلی در ارتباط با انتخابات بازتر می گذارد. این جناح از هم اکنون مشغول ارزیابی و سبک و سنگین کردن سهمی از قدرت است که قرار است از طریق این باصطلاح انتخابات به میانه روها و یا اصلاح طلبان داده شود. کل این پروسە را البتە رژیم هر چند سال یکبار با براە انداختن هیاهو و بازار گرمی برای تأیید مشروعیت خود در نمایشهائی بە نام انتخابات پیش میبرد. خاصیت آنهم این است که به مردم بگویند، اگر فقر هست، اگر بیکاری هست، اگر گرانی هست، اگر آزادیهای مردم پایمال شده است، شرکت در انتخابات، راه گشای شرایط کنونی خواهد بود. 
اما مستقل از اینکه خامنه ای چه جناحی را مسبب وضع نابسامان اقتصادی ایران و نادرست بودن آمارها می داند، هم آمارهای دروغین و هم نارضایتی مردم که خامنه ای آنرا به دولت روحانی پاس می دهد، واقعی هستند. نگاهی گذرا به اوضاع کنونی، تصویر یک آشفتگی همه جانبه را به دست می دهد. بحران کسر بودجه، بحران درامدهای دولت، بحران بدهی ها، بحران تورم، بحران سیستم بانکی، بحران مالی و نرخ ارز، همراە با فساد مالی و رانت خواری سیستماتیک، از جمله اجزاء این بحران همه جانبه هستند. اما سهم خامنه ای هم در ایجاد این وضعیت کمتر از روحانی نیست. یکی از دلایل چنین آشفتگی دخالت وقدرت گیری سپاە پاسداران در عرصە اقتصادی و تبدیل شدن این نیرو بە یک امپراتور عظیم مالی از قبل استثمار شدید کارگران و برخورداری از تسهیلات بدون حد و مرز دولتی است. سپاه پاسداران خود به صورت دولتی در دولت درآمده است. شخص خامنەای هموارە جادە صاف کن پیشبرد چنین سیاستی در اقتصاد ایران و قدرت گیری سپاە بودە است. اما این تمام ماجرا نیست. بحران اقتصادی در عین حال ریشه های سیاسی شناخته شده ای دارد. جمهوری اسلامی برای حفظ حاکمیت سیاسی خود، بحرانهای سیاسی آگاهانه ای را دامن می زند که لاجرم بر وضعیت اقتصادی ایران تاثیر می گذارد. از اشغال سفارت آمریکا در تهران گرفته تا فتوای قتل سلمان رشدی، به عنوان نمونه های قدیمی تر، تا ترور مخالفان رژیم در کشورهای اروپائی، تا بحران اتمی، تا دخالت در کانونهای بحران منطقه ای همه و همه از جمله سیاستهائی هستند که مستقیما بر وضعیت اقتصادی رزیم تاثیر می گذارند. اما از همە مهمتر و بدون شک ترسناکتر برای رژیم، بحران بیزاری و تنفر مردم و روند رو بە رشد اعتراضات و مبارزات گارگری و تودەای است . 
کشمکش های پارلمانی و جدال های انتخاباتی حتی در دموکراسی های شناخته شده در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم نتوانسته است منافع توده های کارگر در این جوامع را نمایندگی و تامین کند، تا چه برسد به نمایشهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی که سرتا پا آمیخته به جعل و دروغ و تقلب هستند. نمایشهائی که کار در آنها گاه به جائی می رسد، که جناحهای مختلف حتی قواعد بازی توافق شده بین خود را نیز رعایت نمی کنند. 
اکثریت مردم ایران یعنی صف عظیم کار و زحمت کە در چنگال فقر و تنگدستی وبی حقوقی گرفتارند، برای رهایی خود به جنجال انتخاباتی مهندسی شده نیازی ندارند. این مردم، مستقل از برنامە ریزی و تدارک سیاسی این یا آن دستە و جناح در حاکمیت، مستقل از توی سر هم زدن و پشت پا گرفتن جناحها از همدیگر، برای شکل دادن به آلترناتیو سیاسی خود قدم بر میدارند. آلترناتیوی کە از مسیر گسترش اعتراضات و مبارزات روزمرە کارگران و مردم زحمتکش و تامین رهبری سیاسی آن قوام می یابد و سرانجام در یک شرایط انقلابی کار را یک سره می کند.

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0