صفحه اصلی | مقالات | دو روی سکه ی خروج از برجام و یا تغییربرجام

دو روی سکه ی خروج از برجام و یا تغییربرجام

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

ستون اول

در روزهاي گذشته جنجال پيرامون تحريم و خروج از «برجام»، فضاي مدياهاي مجازي و غيرمجازي را اشباع کرده بود. ترامپ، رئيس دولت در ايالات متحده روز جمعه 22 دي 1396 توافق «برجام» را  به بيان خود براي «آخرين بار» با اين پيش شرط که «اين آخرين باري است که چنين اقدامي را انجام مي دهد، مگر آن که کنگره و متحدان اروپايي آمريکا آن را اصلاح و تقويت کرده باشند.» تمديد کرده بود. در ديماه ترامپ گفته بود: «علي رغم تمايل قوي ام، من هنوز آمريکا را از توافق اتمي خارج نکرده ام. در عوض، من دو مسير ممکن را براي آينده ارائه داده ام، يا ايرادات اين توافق فاجعه بار را درست کنيد، يا آمريکا از آن خارج مي شود.» تلاش دولت آمريکا به رهبري ترامپ براي همراه سازي دولت هاي اروپايي، بيش از همه، سران دولت هاي انگلستان، آلمان و فرانسه در ديدارهاي جداگانه از آمريکا، عليرغم تلاش ها و  نشست ها به توافق جمعي به فرجام نرسيد. هرچند منافع کلان اين دولت هاي امپرياليستي به عنوان بورژوازي جهاني به هم گره خورده و فراتر از منافع هريک در ايران است، مهمترين سبب اين اختلاف نظرها، منافع راهزنانه ي اين دولت ها در ايران است که با بورژوازي رانتخوار حاکم در ايران تقسيم مي کنند. مهمترين خواست دولت آمريکا را ترامپ در چهار بند فشرده کرده بود:

- نخست، اجازه يابي به بازرسان بين المللي براي بازديد همه سايت ها اتمي ايران، - دوم اطمينان دهي ايران که هيچگاه به داشتنِ يک سلاح اتمي نزديک نخواهد شد، - سوم، بر خلاف توافق برجام موجود [که تنها براي ده سال حکومت ايران را از دسترسي منع مي کرد] ، اين موارد بايد هيچ تاريخ انقضايي نداشته باشند. -چهارم، بايد بطور مشخص در مصوبه قيد شود که... برنامه موشک با برد بالا و برنامه اتمي غيرقابل تفکيک شناخته مي شود و توسعه و آزمايش موشک ها بايد با تحريم هايي شديد مواجه شود.

آشکار بود که حکومت اسلامي به ويژه باندي که بر اقتصاد و سياست  چيرگي دارد و از وابستگي به روسيه و بازار سياه سود مي برد، هيچگاه تغييري در سياست هاي تا کنوني خويش نخواهد داد. اعمال چهار بند مورد تاکيد ترامپ، با پسوندهايي ضرورت مي يافت که: «رژيم ايران بزرگترين حامي ترور است....حزب الله لبنان، حماس و تروريست هاي بسيار ديگري را قادر به ايجاد هرج و مرج و کشتن افراد بي گناه ساخته ... براي بيش از صد هزار پيکارجو تامين مالي، تسليحات و آموزش فراهم کرده است تا تخريب و نابودي را به منطقه خاورميانه تعميم بدهند ....اين رژيم، رژيم قاتل بشار اسد را تقويت مي کند و به آن کمک کرده است تا مردم خود را به قتل برساند. موشک هاي ويرانگر رژيم، کشورهاي همسايه و کشتيراني بين المللي را تهديد مي کنند». آشکار است که سياست ها و عملکرد مورد اشاره ترامپ نه تازگي دارد و نه  «کشف» ترامپ، زيرا که اين تنها گوشه اي از عملکرد حکومتي است که با جنگ افروزي و کشتار و تروريسم و صدور انقلاب اسلامي هويت يافت. اين سياست ها، در برهه اي به سود سرمايه به ويژه سرمايه مالي و بحران جهاني سرمايه عملکرد داشت و از همين روي حکومت اسلامي به ياري همين قدرت هاي امپرياليستي و ميانجيگري «سازمان جاسوسي آمريکا» به قدرت رسيد تا جنبش کارگري و سوسياليستي را سرکوب، ارتش را بازسازي، نفت را جاري و مناسبات سرمايه داري و منافع سرمايه جهاني را پاسداري کند.

دهن کجي تاريخ در اينجا به گونه اي نفرت بار رخ مي نمايد: حکومتي در آمريکا از مخالفت با تروريسم و اتم و سلاح هاي دوربرد دم مي زند که خود فرماندهي جنگ و ويراني و فلاکت در جهان را به عهده دارد، حاکميت اسلامي را در ايران به قدرت رسانيده، طالبان و القائده و داعش را به وجود آورده و مسلح ساخته تا با جنگ افروزي و تروريسم، بحران مالي و ساختاري خود را مهار و سرمايه و سود خود را پاسداري کند. اين سياست هاي ضد انساني بايد ادامه يابد، اما حکومت اسلامي در ايران که چهار دهه به جنايتکاران حاکم بر جهان خدمت کرده است، اينک در آستانه فروپاشي است. حکومت اسلامي به سبب ساختار متنقاض حکومتي و چند دولتي جناح باندها، غرق در بحران سياسي و اقتصادي، بي ثبات تر از هميشه و هميشه در بحران، نمي تواند امنيت سرمايه را تضمين کند، و سلاح هسته اي  و موشک ها را در انبارهايش براي پاسداري از مناسبات سرمايه داري محافظت کند. اين هرج و مرج و فروپاشي، منافع و حاکميت دولت هاي محلي و شرکاي امپرياليسم آمريکا را به خطر افکنده است. عربستان و اسرائيل و امير نشين هاي خليج فارس، که نزديکترين پايگاه هاي مالي و تسليحاتي و نظامي امپرياليسم آمريکا به شمار مي آيند، بيش از پيش در نگراني به سر مي برند. حضور نظامي روسيه با چتر بلوک «اروآسيا» -و همراه با اژدهاي عظيم و خوفناک زرد امپرياليسم سرمايه داري چين که خزنده جهان را مي بلعد- بلوک نظامي و اقتصادي و سياسي در آسيا و اروپا در برابر غرب را به پيش مي برد، حضور نظامي ايران در سوريه، عراق، بحرين، لبنان و دست اندازي به بسياري از کشورهاي آفريقايي و آسيايي از يک سوي، بلوک غرب به رهبري امپرياليسم آمريکا را در برابر خود دارد و از سوي ديگر، کل امپرياليست هاي متحد اروپايي و آمريکا را نگران ساخته است. فشرده آنکه، رويارويي دو بلوک جهاني سرمايه، در خاورميانه و جنگ هاي نيابتي، گرانيگاه رقابت دروني بورژوازي جهاني است که با محوريت ايران گره خورده است. اين گره گاه، کلاف سردرگمي است که به اين سادگي ها گشودني نيست.

سرانجام، دستگاه رهبري آمريکا روز سه شنبه 8 مي به جاي روز 12 مي، شتابزده، خروج از برجام را اعلام کرد. اين اعلام بيش و پيش از همه از آنجا ضرورت يافت که ديدار  ترامپ و گفتگو با کره شمالي به زودي آغاز مي شود. خروج از برجام، موضع آمريکا را در برابر کره شمالي که با ميانجيگري کره جنوبي، چين و ژاپن انجام مي گيرد محکم تر خواهد ساخت.

چه ترامپ و دستگاه رهبري سرمايه در آمريکا در روز 12 ماه مي به خروج برجام راي مي داد، چه با چانه زني خانم «ترزا مي» نخست وزير انگلستان، و خانم «آنجلا مرکر» از آلمان و «ماکرون» از فرانسه، با کشانيدن باندهاي حکومتي از ايران به تجديد نظر در برجام و تغيير فرمول بندي موجود راهي ميان بر  مي يافت، در حال و روزگار کارگران و تهيدستان شهر و روستاي و کل حکومت شوندگان در ايران تفاوت چنداني نداشت. خروج از برجام و تغيير در فرمول بندي آن دو روي يک سکه و هر دو، تلاش هايي ضد انساني و رقابت هاي درون خانوادگي بورژوازي جهاني  را  مد نظر داشته و دارند. خروج از برجام و اعلام تحريم هاي دوباره، آغاز فشارهاي ايذايي جديدي است براي همراه گرداني کل حاکميت در ايران با سياست هاي آمريکا در برابر رقبايي مانند روسيه و چين  به طور مستقيم و کشورهاي اروپايي به طور غير مستقيم. تحريم هاي در پيش روي، برگرده کارگران و زحمتکشان آوار خواهد شد و بار ديگر تلاش هاي تازه اي براي پيشبرد منافع سرمايه آغاز خواهد شد. امنيت جهاني، و پايان دهي به جنگ هاي ارتجاعي و سلاح هسته اي و کشتارجمعي، در گرو سرنگوني مناسبات سرمايه داري و حاکميت سياسي آن است. سرنگوني انقلابي حکومت اسلامي به دست طبقه کارگر انقلابي و متکي به نيروي خويش، حلقه رقابتها و پيوند امپرياليست ها را در هم مي شکند.

جهان امروز

 

 

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0