صفحه اصلی | مصاحبه

مصاحبه

انتخابات ترکیه و ریسک بزرگ تاریخی حزب دمکراتیک خلقها ؟

مصاحبه رادیو و سایت کوردانه با "حسن رحمان پناه" در بارە انتخابات روز ٧ ژوئن ٢٠١٥ در ترکیە. این مصاحبه توسط "محمد رضا اسکندری" آنجام ... ادامه

مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1