صفحه اصلی | هنر و ادبیات

هنر و ادبیات

احمد کایا، اسطوره ذوق هنرمندانه، عدالت طلبی عاشقانه و شجاعت قهرمانانه، بخش دوم

با وجود ممنوع بودن صدا و چهره احمد کایا در تلویزیون‌ها و رادیوهای دولتی او در میان دوستدارانش راهش را باز کرده بود و مردم ... ادامه

رزم رها شدن

سرچشمه حیات: آب و زمین و کار، افزون بر این سه یار، مادر، پدر، شکار.   صدها هزار سال، مادر یگانه بود، تا عصر انگلان، تاج زمانه بود،   او با پدر برفت، پرکار و همقدم، نه ... ادامه

مجموعه نتایج: 2 | نمایش: 1 - 2