صفحه اصلی | دیدگاهها

دیدگاهها

سیاست پناهنده پذیری یا در واقع پناهنده گریزی دول اروپائی محکوم است !

در پی و ادامه توطئه های دول اروپائی در قبال پناهندگانی که از طرق گوناگون خود را به اروپا میرسانند، اتحادیه اروپا اخیرا بدر تصمیمی ... ادامه

به کدام سو؟

نوشتار حاضر، نقد امضای بیانیه ی مشترک، و نیز نقد آراء و تفکرات تنی چند از رفقای کمیته مرکزی در حزب کمونیست ایران و سازمان ... ادامه

کومەلە یک جریان کمونیستی است

همانطور که میدانی د طی چند هفته ی گذشته سا زمان کردستان حزب کمونیست ایران- کومه له، همرا با پنج حزب و سازمان دیگر در ... ادامه

سخنی با فعالین جنبش کارگری در کردستان

مطابق آخرین آمار مقامات حکومتی در مرداد ماه، میزان بیکاری تنها در استان کردستان 150 هزار نفر است. میزان واقعی البته بسیار بیشتر از این ... ادامه

در ادامه پاسخ به نوشته رفیق جمال بزرگپور

در نوشته رفیق عزیزم ماموستا جمال موضوع فراتر از پاسخگویی به منتقدان بیانیه مشترک رقم خورده است، بدین معنا کهپدیده ای واقعی با پشتوانه عظیم ... ادامه

دفاع از موضع راست به زیان کومه له است

اشاره: این روزها که همه ما در غم از دست دادن رفیق رحمان نجات بی تابیم و شعله های جانگداز فقدان آن کمونیست خستگی ناپذیر به ... ادامه

نگاهی به نوشته اخیر رفیق صدیق اسماعیلی

طی چند روز گذشته مطلبی تحت عنوان "ارتزاق از سرمایه تاریخی جنبش کمونیستی (نگاهی به مناسبات جدید کومه له با احزاب ناسیونالیست و اسلامی کرد) ... ادامه

تخریب سنگر چپ وکمونیست در کردستان چرا؟

بە نظر میرسد "انتقادات و افشاگری های" بخشی از چپ کە طی دورە اخیر بدنبال اقدام مشترک  کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) با احزاب ... ادامه

چپ کیست و راست کدام است؟

به بهانه مباحث نیروهای چپ بر سر بایکوت انتخابات در كردستان بحث هایی که در این مدت بدنبال اتخاذ سیاست بایکوت مشترک  کومه له (سازمان کردستان ... ادامه

ملزومات استقلال کردستان عراق

بدنبال  تجزیه دوفاکتوی عراق به سه بخش که در نتیجه اشغال بخشی از شمال عراق توسط نیروهای موسوم به “داعش” بوجود آمد، پروسه   مسئله استقلال ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 396 | نمایش: 1 - 10