صفحه اصلی | دیدگاهها | در ارتباط با اعترضات اخیر در ایران

در ارتباط با اعترضات اخیر در ایران

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

چند روزیست که کارگران و زحمتکشان ایران، جوانان و زنان آزادیخواه، علیه گرانی، بیکاری و فقر، همچنین علیه رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، در اکثریت شهرهای بزرگ   ایران به خیابان ها آمده و دست بە تظاهرات زدەاند.

 رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در تلاش است که این اعتراضات را با آتش و خون خاموش کند. تا همین حالا علاوە بر دستگیریها و پی گردهای فعالین، بیش از بیست ٢٠ نفر را کشتە و دەها نفر را زخمی کردەاند.

این موج از اعتراضات به سرعت خواست سرنگونی رژیم فاسد مذهبی و اسلامی را مطرح کرد، کە این خود دلیل به بن بست رسیدن هر گونە اصلاحاتی در چهارچوب این رژیم است. تودەهای کارگر و زحمتکش، باتجریبات خود دریافته اند که چارە بیکاری و گرانی و رهایی از این  شرایط زندگی پر از فقر و بی حقوقی، باید بر چیدان بساط این نظام باشد.

رژیم جمهوری اسلامی بە مثابە ی یک ضد انقلاب، با شکست دادن انقلاب سال ٥٧ (١٩٧٩) به قدرت رسید و بیش از سی و هشت ٣٨ سال است که بە وسیلەی شرع و قوانین اسلامی اش، بە کمک نیروهای سرکوبگری چون سپاه پاسداران و بسیج، بیحقوقی و سرکوب و خفقان را بر مردم تحمیل کرده  تا ازنظام سرمایەداری ایران دفاع و آن را حفظ کند. امروز بحران های این نظام تبدیل بە بحران خود قدرت سیاسی یعنی دستگاه حکومت اسلامی سرمایه داری شدە است.

اعتراضات گسترده  این روزها در خاورمیانه، از مراکش و الجزایر گرفته تا کردستان و عراق و ایران نشان از آن دارد که سرمایەداری و رژیم های رنگارنگ قومی و اسلامی اش، بدون تحمیل فقر وبی حقوقی و بدون سرکوب عریان، حتی توانائی یک زندگی عادی و اداره امور جامعە را ندارند.

تجارب انقلابهای تونس و مصر با توقف از مرز رفرمها از بالا، با جابجایی سران منفور این رژیمها و دست نزدن بە سیستم اقتصادی و اجتماعی نشان داد که علی رغم همە قربانی های کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان، لکن شرایط زندگی اشان درجای خود دست نخوردە باقی ماند.

بحران اقتصادی و سیاسی کنونی در ایران زمانی به سود کارگران و زحمتکشان ایران و کل خاورمیانه پایان می یابد که این اعتراضات و تظاهرات، و این بە میدان آمدنها و قیامها از محدودە براندازی قدرت سیاسی فراتر رفتە و کل سیستم اقتصادی و اجتماعی را با عمامەهای اسلامی اش جارو کند.

زنده باد تظاهرات و اعتراضات انقلابی مردمی در ایران!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی و سوسیالیزم!

مرکز مبارزە کارگری و تودەای در کردستان(عراق)

 

4-1-2018

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0