صفحه اصلی | دیدگاهها | برگزاری مسابقات شطرنج جهانی زنان در ایران!

برگزاری مسابقات شطرنج جهانی زنان در ایران!

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
برگزاری مسابقات شطرنج جهانی زنان در ایران!

فدراسیون بین‌المللی شطرنج با نام اختصاری«فیده»در۲۰ ژوئیه ۱۹۲۴در پاریس تأسیس شد، «فیده» نهاد اداره‌کنندهٔ رقابت‌های شطرنج در سطح بین‌المللی است که ۱۸۷کشور عضو دارد و درسال ۱۹۲۷به مسابقات قهرمانی شطرنج زنان درجهان رسمیت بخشید.

فدراسیون شطرنج ایران در سال ۱۳۲۹تأسیس و در سال۱۳۳۱به عضویت(فیده)در آمد يک ماه بعد از قیام، سپهبد«جهانبانی»آخرين رئيس سازمان تربيت بدنی در رژیم پهلوی، به حکم خلخالی، روی پشت بام مدرسه«علوی»تيرباران شد و به دنبال تعطیلی رشته های تنیس، بوکس و شمشیربازی که سرآغازی بود جهت تعطیلی مسابقات ورزشی زنان، بازی شطرنج پس از انتقادات تند خامنه‌ای در سال ۵۷، در نماز جمعه تهران تعطيل شد.

درسال ۱۳۶۹و دو سال پس از فتوای خمینی، دال بر اینکه«اگرشطرنج آلت قماربودن خود را بطور کلی از دست داده باشد حرام نیست.»به این ترتیب فدراسیون شطرنج مجدداً آغاز بکارکرد.

طبق تصمیم«فیده»میزبانی رقابت های قهرمانی زنان جهان در سال ۱۳۹۵به ایران رسید این رقابت ها با حضور۶۴شطرنجبازجهان از۲۲بهمن ماه سال جاری در تهران آغاز و تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت، بنا به گفته رئیس فدراسیون شطرنج ایران «این مسابقه بزرگترین میزبانی ایران در ورزش بانوان خواهد بود که حداقل ۲میلیارد تومان برای فدراسیون هزینه دارد.» 

بر طبق موازین«فیده»حضور هریک از این بازیکنان در رقابت های تهران زمانی قطعی خواهد شد که قرارداد تنظیم شده فدراسیون توسط آنها امضاء شود در ضمن۴۵۰، هزار دلارجایزه نقدی این رقابت ها است. میترا حجازی پور، آتوسا پورکاشیان و سارا سادات شطرنجبازان ایران هستند که در این مسابقه حضورخواهند داشت.

اما همزمان با اعلام میزبانی ایران جهت برگزاری مسابقات جهانی شطرنج زنان، و به دنبال اظهارات رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، آقای«ایلیومژینوف»در مصاحبه باخبرگزاری تسنیم، گفت «همه کشور ها باید به مقررات ایران احترام بگذارند.»به دنبال این اظهارات«نازی پایکیدزه»شطرنج باز آمریکایی- گرجی درگفتگو با روزنامه«تلگراف»خواستارتحریم مسابقات تهران به دلیل حجاب اجباری شداین شطرنج بازگفت "ترجیح میدهم یکی از بهترین فرصت های قهرمانی ام را از دست بدهم ولی به حجاب اجباری تن ندهم، من نمی خواهم با پوشیدن حجاب، سرکوب زنان ایرانی را تقویت کنم.»

«نایجل دیویس»مردشطرنجباز سابق شماره یک جهان از انگلیس گفت «اگر یک نفر مسیحی بسیار معتقد باشد برای چه باید حجاب را که نماد مسلمانان است رعایت کند.»

خانم«کارلا هیردیا»استاد بزرگ اکوادوری شطرنج و قهرمان سابق این رشته در قاره آمریکا هم صدا با شطرنج باز آمریکایی داشتن حجاب اجباری برای شرکت کنندگان را "زیر پا گذاشتن روح ورزش"توصیف کرده است.

از طرف دیگر«سوزان پولگار»رئیس آمریکایی کمیسیون شطرنج زنان فدراسیون جهانی از اعطای میزبانی به ایران زیر سلطه رژیم اسلامی، دفاع کرد و گفت «من شخصاً هیچ مسأله ای با پوشیدن روسری (حجاب) ندارم و به نظرم باید به سنت و فرهنگ کشورها احترام گذاشت .»

«هامپی»یکی از دو نماینده زن شطرنجباز از کشور هندوستان گفت «برای حضور در ایران با حجاب اسلامی به احترام فرهنگ اسلامی ایران مشکلی ندارم پیش از این یک بار به ایران رفته‌ام و از روسری استفاده کردم، به نظر من باید به فرهنگ و عادات مردم یک کشور احترام گذاشت، وقتی این موضوع برای مردم یک کشور مهم است باید برای من به عنوان میهمان مهم باشد.»

احترام گذاشتن به"سنت و فرهنگ"هر کشوری برای اتباع خارجی امری شخصی است کە حداقل با سفر نکردن به آن کشور میتوانند آنرا رعایت نکنند. خانم«پولگار»همانند خانم«هامپی»یکی از بازیکنان کشور هند کە چند روزی به عنوان مهمان به ایران سفر میکند، باید قوانین و فرهنگ ارتجاعی عفاف و حجاب را از همان دقایق ورودش به فرودگاه تهران، از جملە«روسری»مورد نظر خود یا همان حجاب اسلامی را رعایت کند. ایشان باید در این سفر از دید و بازدید و گردشگری به«سنت و فرهنگ» رژیم اسلامی، نه فرهنگ و سنت انسانی و مترقی مردم ایران زیر سلطه رژیم اسلامی پایبند باشد، در صورتیکە ایشان نیز همچون خانم«کارلا هیردیا»استاد بزرگ اکوادوری شطرنج و قهرمان سابق این رشته در قاره آمریکا، می توانست اعلام کند کە "داشتن حجاب اجباری برای شرکت کنندگان زیر پا گذاشتن روح ورزش است." رعایت پوشش اسلامی برای بازیکنان زن کە بە ایران سفر می کنند، با توجیە چاشنی احترام به"فرهنگ و سنت"از یک سو، گردن نهادن و تسلیم شدن در برابر زورگویی و قوانین ضد زن جمهوری اسلامی و از سویی دیگر"زیرپاگذاشتن روح ورزش است"کە خانم«کارلا هیردیا»از آن دفاع می کند.

برای دولتمرادن در قدرت، بویژه دولت هایی که رابطە اقتصادی و سیاسی با رژیم اسلامی دارند و از

این مناسبات بهره مند هستند، بحثی تحت عنوان احترام به"سنت و فرهنگ یک کشور" یا "نسبیت فرهنگی"قابل درک است، اما برای یک ورزشکار متعهد به اخلاق انسانی ورزش نه به جنبه مادیی و پولی آن، چه ملاحظەای باید آنان را ناچار به رعایت این"فرهنگ و سنت"ارتجاعی بنماید؟

پوشیدن روسری یا همان«حجاب اسلامی»مورد نظر خانم«پولگار»در ایران زیر سلطه رژیم اسلامی پدیده ای است ارتجاعی و اجباری که ٣٧ سال است به قانون تبدیل شده است. رعایت نکردن آن از جانب این ۶۴ شرکت کننده زن که قرار است در مسابقات جهانی شطرنج زنان به ایران سفر کنند جرم محسوب خواهد شد و اجازە حضور در این مسابقات به آنان دادە نخواهد شد اگر آنرا رعایت نکنند؟

متأسفانه خانم«پولگار»آگاهانه فراموش می کنند که زنان ورزشکار ایرانی به دلیل ناچار شدن به رعایت قوانین سرکوبگرانه و ضد زن جمهوری اسلامی در مسابقات گوناگون جهانی، آسیایی و منطقه ای، هیچگاه برای"سنت و فرهنگ"کشور های میزبان احترام قائل نبودە و با روسری(حجاب)مورد نظر ایشان در میادین ورزشی ظاهر و مسابقه دادەاند اما آنان هیچگاه مورد اعتراض نهادهای رسمی و غیر رسمی در کشور های میزبان به دلیل رعایت«پوشش اسلامی»قرار نگرفتەاند. اما قطعآ ورزشکارن زن بی حجاب شطرنج باز اجازە حضور در مسابقات تهران را بدون رعایت قوانین ارتجاعی _ اسلامی نخواهند داشت؟ جواب این تناقض را مدافعین احترام به"سنت و فرهنگ اسلامی"باید توضیح دهند؟

علاوه برافشای عوامفریبی خانم«پولگار»رئیس آمریکایی کمیسیون شطرنج زنان فدراسیون جهانی و ساده اندیشی خانم«هامپی»یکی از شطرنج بازان شرکت کننده از کشور هندوستان که گویا به "مهمانی و دیدن آثار باستانی به ایران سفر می کنند» وجود قوانین ارتجاعی حاکم بر ایران، آنان و دیگر ورزشکاران زن ناچاراند که حجاب اسلامی را رعایت کنند. اما این اظهارات در رابطه با اعزام و شرکت زنان شطرنج باز از سایر کشورها فریبکارانه است، زیرا با قبول شرط و شروط ارتجاعی، ضدزن و ضد انسانی رژیم اسلامی، تسلیم آن می شوند .

ضروری است که زنان و مردان آزادیخواه و تشکل های مستقل زنان در کمپینی اعتراضی و سازمان یافته، صدای نارضایتی خود را به هر وسیله ممکن، علیە تصمیم آگاهانه، نادرست و سودجویانه  فدراسیون جهانی شطرنج زنان، که به رعایت پوشش حجاب اجباری در جریان این مسابقات در ایران تن داده اند، به گوش جهانیان برسانند. همچنین لازم و ضروری است، زنان شطرنج باز شرکت کننده کە قرار است به ایران سفر کنند، اخلاق انسانی ورزشکاران متعهد را پاس داشته و تسلیم شرط و شروط و قوانین ارتجاعی و ضد زن جمهوری اسلامی نشوند، زنان ورزشکار جهانی نه تنها امکان آنرا دارند، بلکە می توانندبا قبول نکردن پوشش اسلامی، با رعایت نکردن حجاب اسلامی و با تسلیم نشدن به قوانین ضد زن در ایران زیر سلطه رژیم اسلامی، در صف جنبش برابری طلبانه زنان و مردان آزادیخواه ایران کە برای برابری جنسیتی در همه عرصە ها از جملە در عرصە ورزش مبارزە می کنند، همگام و همراه شوند. شطرنج بازان منتخب زن کە قرار است به ایران سفر کنند میتوانند به جای تمکین و تسلیم به قوانین زن ستیز رژیم مذهبی حاکم بر ایران، تحت عنوان رعایت و احترام به"فرهنگ و سنت "کشور میزبان، با خودداری از این سفر به دلیل رعایت اجباری پوشش اسلامی، به افشاکنندە سیاست های ضد زن رژیم اسلامی حاکم بر ایران و قوانین ارتجاعی آن در سطح جهان تبدیل شوند.

چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

 

شمس الدین  امانتی

 

 

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0