صفحه اصلی | اسناد | اطلاعیه پایانی کنگره 17 کومه له

اطلاعیه پایانی کنگره 17 کومه له

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
اطلاعیه پایانی کنگره 17 کومه له

هفدهمین کنگره کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونيست ایران)، در هفته آخر تیر ماه سال ۱۳۹6 (نیمه دوم ژوئیه سال ۲۰۱7)  طی چهار روز جلسات فشرده و برگزاری یک جلسه اختتامیه به کار خود پایان داد.

جلسات کنگره در دو سالن در خارج کشور و در محل مقر مرکزی کومه له که از طریق شبکه اینترنت به هم وصل بودند، با شرکت نمایندگان بخشهای مختلف تشکیلات در کردستان و تشکیلات خارج حزب برگزار گردید. 

کنگره با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی کارگران و یک دقیقه سکوت به نشانه گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و با یاد و خاطره رفقائی که در فاصله دو کنگره جانباخته بودند، از جمله رفقا: رحمان نجات، فرخ امجدیان، عبدالله بیگزاده، محمد غلام زاده، عطا خیاط، هیمن قربانیان و چهار رفیق دیگر از فعالین داخل کشور، نشست خود را آغاز کرد. نخستین جلسه کنگره بوسیله یک هیئت رئیسه موقت اداره میشد که تا انتخاب هیئت رئیسه دائم، اداره کنگره را بر عهده داشت. 

ابتدا گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان در حوزه های مختلف انتخاباتی از جانب ناظر کل انتخابات ارائه گردید و به سئوالات مطرح شده در این زمینه، پاسخ داده شد. کنگره با تصویب اعتبارنامه نمایندگان و اعلام حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان منتخب، رسمیت خود را اعلام کرد. سپس با تصویب آیین نامه داخلی، دستور جلسات و انتخاب هیئت رئیسه دائم کار خود را ادامه داد. 

دستور جلسات کنگره عبارت بودند از: گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومه له به کنگره، گزارش عملکرد ارگانهای مختلف کومه له در فاصله دو کنگره، بررسی قرارها و قطعنامه های پیشنهادی و انتخاب کمیته مرکزی. 

گزارش سیاسی کمیته مرکزی شامل عناوین متعددی از جمله: بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و عوارض سیاسی متعاقب آن، اوضاع سیاسی خاورمیانه و مسائل حل نشده مردم این منطقه، مسئله فلسطین، مسئله کرد و اوضاع جاری در کشورهای عراق، سوریه و ترکیه بود. در همین زمینه گزارش کمیته مرکزی به بررسی مسئله کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه پرداخت و مبانی سیاست و استراتژی کومه له در قبال آن را روشن نمود.

سپس کنگره در چهارچوب گزارش کمیته مرکزی به بحث پیرامون اوضاع سیاسی ایران پرداخت. بررسی موقعیت طبقه کارگر، از لحاظ آمار و ارقام مربوط به نقش این طبقه در تولید اجتماعی، از لحاظ سطح و دامنه مبارزات آن، از لحاظ موانع موجود بر سر راه تشکل یابی طبقه کارگر، نقطه عزیمت ارزیابی کنگره از اوضاع سیاسی ایران بود. سپس کنگره به بررسی موقعیت بورژوازی ایران به مثابه یک طبقه، رژیم جمهوری اسلامی به مثابه دولت سرمایه داری ایران، ریشه های اقتصادی و سیاسی اختلافات و کشمکش جناح های درونی رژیم، دوراهی سرمایه داری بازار آزاد و سرمایه داری دولتی – میلیتاریستی، تداوم بحران سیاسی رژیم در رابطه با قدرتهای غربی، مداخلات و رقابتهای منطقه ای جمهوری اسلامی و سرانجام ضرورت سرنگونی انقلابی رژیم پرداخت. 

اپوزسیون جمهوری اسلامی و جریانهای سیاسی و استراتژی های متفاوت بخشهای مختلف آن مورد بحث قرار گرفت و همچنین بر ضرورت رفع کمبود گزارش سیاسی در مورد جنبشهای زنان و جوانان در ایران تاکید شد.

در بحث پیرامون اوضاع در کردستان ایران، زندگی و معیشت مردم، محرومیتها، ستم و نابرابری، آسیبهای اجتماعی دامنگیر مردم ، مبارزه و مقاومت در برابر رژیم اسلامی، از جمله عناوین اصلی اوضاع در کردستان ایران بودند. کنگره یک بار دیگر خطوط اصلی استراتژی سوسیالیستی کومه له متکی به مبارزه کارگران و زحمتکشان و مردم محروم را در قبال این اوضاع مورد تاکید قرار داد . گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره با در نظر گفتن پیشنهادات اصلاحی حاضرین در کنگره، باتفاق آراء به تصویب رسید.

بررسی گزارش عملکرد ارگان های مختلف تشکیلاتی کومه له، یکی دیگر از دستور جلسات کنگره بود. این گزارش که به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان کنگره قرار گرفته بود، شامل عملکرد ارگان ها و عرصههای مختلف فعالیت های کومه له در کردستان بود. اعضاء شرکت کننده در کنگره با آگاهی بر وجود وحدت سیاسی عمیق و هم نظری حول جهت گیری های اساسی، که در تصویب گزارش سیاسی به اتفاق آراء نشان داده شد، با اعتماد به نفس و روشن بینی، کمبودها و نارسایی ها را مورد بررسی و انتقاد قرار دادند و بر ضرورت ارتقاء کیفی فعالیت های کومه له و تحکیم حزبیت در مناسبات تشکیلاتی تأکید نمودند. 

کنگره 17 کومه له در بخش دیگری از دستور کار خود چندین قطعنامه از جملە قطعنامه مصوب کنگرە پانزدهم در قبال: "همکاری و تنظیم مناسبات با احزاب سیاسی فعال در کردستان"،را مورد تأیید مجدد قرار داد و کمیتە مرکزی کومەلە را موظف کرد تا این قطعنامە را به روز نموده و همچنان مبنای کار خود قرار دهد. همچنین قطعنامە هایی مربوط بە مسئله "بیکاری و کولبری"، مسئله "اعتیاد به مواد مخدر" و مسئله "محیط زیست" را نیز تدوین و تصویب نمود. کنگره همچنین پیامهائی به خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی و فعالین جنبشهای اجتماعی در بند فرستاد.

آخرین دستور جلسه کنگره انتخابات کمیته مرکزی بود که در این بخش، کنگره از میان رفقائی که خود را برای عضویت در کمیته مرکزی کاندید کرده بودند، 19 نفر را انتخاب نمود. اسامی رفقای منتخب به ترتیب خروف الفبا عبارتند از:

1_ ابراهیم علیزاده،2_ احمد صالحی، 3_ اسعد رستمی، 4_ رویا محمودی، 5_سیامک شامی، 6_سروه ناصری، 7_سعید امانی، 8_ شوکی احمدی، 9شورش کریمی، 10_شهرام امانتی، 11جمال بزرگپور، 12_ حسن رحمانپناه، 13_ فرهاد شعبانی،14_فریدون ناظری، 15_عیسی پایبندی، 16_عادل الیاسی، 17_ محسن شیخی، 18_ محیه ایرجی، 19_ناصر طاهری. 

روز پنجم و در جلسه پایانی کنگره که در آن جمعی از دوستان کومه له و گزارشگران رسانه های گروهی منطقه کردستان حضور داشتند، گزارشی از مباحثات کنگره و مصوبات آن برای اطلاع افکار عمومی ارائه گردید. متون کتبی مصوبات این کنگره بزودی انتشار علنی خواهد یافت. در پایان باید اضافه کرد که کمیته مرکزی منتحب کنگره 17 اولین پلنوم خود را با شرکت اعضاء کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران که به عنوان ناظر حضور داشتند، برگزار نمود و سازمان و تقسیم کار درونی کمیته مرکزی کومه له را متناسب با جهت گیری، مصوبات و اولویتهای دوره آتی تعیین نمود. در این نشست هم چنین رفیق ابراهیم علیزاده به عنوان دبیر اول کومه له انتخاب گردید.

کمیته مرکزی کومه له

( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

یازدهم مرداد ماه 1396 

دوم ژوئیه 2017

  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب ها(Tag):

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

1.00